Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

 

Ik hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik mijn klanten heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via christ.vilez@telenet.be

De persoonsgegevens worden door mezelf verwerkt ten behoeve van de werking als fotograaf in bijberoep. Deze gegevens zijn nodig om fotosessies in goede banen te leiden en de nodige boekhoudkundige verrichtingen te kunnen ondernemen.

Voor deze doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens opvragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

-          Identificatiegegevens: naam, voornaam, naam gezinsleden, adres, telefoonnummer, e-mail

-          Persoonlijke  kenmerken: geslacht, geboortedatum

-          Foto’s en mediabestanden

Deze gegevens worden verwerkt door mezelf en mijn boekhouder (facturatie – btw listing - …)

De gegevens die aan mij worden verstrekt, worden niet doorgegeven aan derden, behalve de administratieve medewerkers en overheidsdiensten.

Ik bewaar persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, niet langer dan noodzakelijk, dan wel op de grond van de wet is vereist.

Ik heb alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en verwerking.

Foto’s worden bewaard op externe harde schijven en op NAS. Wie graag zijn foto’s ziet verwijderd, kan zich via e-mail bekend maken.

De klanten hebben recht op inzage, kopie, aanpassing of het verwijderen van de persoonsgegevens die ik ontvangen heb. Via christ.vilez@telenet.be kun je hier mij hiervoor contacteren. Tevens kan elke klant bezwaar indienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van de persoonsgegevens die ik voor u niet kan oplossen, dan kan hiervoor contact genomen worden met de organisatie voor bescherming van de privacy, nu genoemd de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Ik kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018

 

Met vriendelijke groeten,

Vilez Christ

Motestraat 30

8850 Ardooie

 

 


All rights Christ Vilez - Motestraat 6 bus 5 Ardooie - BTW BE 0889.854.739